Presbitereink

Plavecz Lajos

1942 születtem Érden. Egyetlen érdi születésű presbitere vagyok a jelenlegi presbitériumnak.

Anyai ágon – a nagyszülőkig református felmenőim után – én magam is református lettem. A központi gyülekezetben kereszteltek és ott is konfirmáltam 1957-ben Kulifay Gyula lelkipásztor vezetésével. Hitoktatóm Szívós István az akkori központi gyülekezet beosztott lelkésze, később az Érdligeti Református Egyházközség első megválasztott lelkipásztora volt.

1962 óta, azaz éppen hat évtizede vagyok az érdligeti gyülekezet tagja. Amikor lehetőségem volt rá, minden vasárnap részt vettem az istentiszteleteken. A 90-es években a templom felújításánál és az új parókia felépítésénél sokat segédkeztem mint gyülekezeti tag.

Azt követően is a templom körüli és belüli mindenféle munkában részt vettem, sőt ma is teszem, amit erőm még enged. 2018-ban választott a gyülekezet presbiterévé. Szolgálatomat Isten dicsőségére, egyházunk épülésére és gyülekezet javára Isten akarata szerint teljesítem.

Az idő gyors rohanása közepette is békességet élek meg a 90. zsoltár írójának szavait felidézve: Tebenned bíztunk eleitől fogva…