Boldogok az irgalmasok... Mt 5,7

Érdligeti Református Egyházközség

Boldogok az irgalmasok... Mt 5,7

Érdligeti Református Egyházközség

Alkalmaink

VASÁRNAP

10:00 Istentisztelet

10:00 Gyermekistentisztelet

Szeretettel hívjuk és várjuk minden vasárnap 10:00-kor istentiszteletünkre.

Az istentisztelet gyülekezeti közösségünk ünnepe. Isten üzenetét vesszük és Isten iránti hálánkat visszük erre az alkalomra. Isten életünkre – személyes és közösségi életünkre – vonatkozó iránymutatását igényeljük az Ő szava alapján. Valamint közösen adunk hálát, dicsérjük és magasztaljuk Istent kegyelméért és szeretetéért.

KEDD

Bibliaóra

Kékkeresztes csoport

Szeretettel várjuk bibliatanulmányozó csoportunkba  minden kedd esténként.

A bibliaórán és kékkeresztes csoporton először is énekekkel dicsérjük Istent, majd az Ő igéjének tanulmányozása következik. Az írásmagyarázatot követően közösen beszéli meg a csoport az ige üzenetét. A bibliaóra hitünk mélyítésének a helye és az ideje.

PÉNTEK

Ifjúsági bibliaóra

Zenés Ifjúsági Esték

IFI

Az ifjúsági bibliaóra rövidített neve az IFI. Hetente találkoznak gyülekezetünk ifjai, ahol játékokkal, beszélgetésekkel, Isten igéjének értelmezésével töltik el együtt a közös időt. Az ifit követően a közös étkezés sem maradhat el.

Havonta egyszer, minden második péntek este Zenés Ifjúsági Estéket szervezünk, ahol a zene helyett az éneklés, az Isten dicsőítés kap teret. Bővebben lásd: LINK.

VASÁRNAP

10:00 Istentisztelet

10:00 Gyermekistentisztelet

Szeretettel hívjuk és várjuk minden vasárnap 10:00-kor istentiszteletünkre.

Az istentisztelet gyülekezeti közösségünk ünnepe. Isten üzenetét vesszük és Isten iránti hálánkat visszük erre az alkalomra. Isten életünkre – személyes és közösségi életünkre – vonatkozó iránymutatását igényeljük az Ő szava alapján. Valamint közösen adunk hálát, dicsérjük és magasztaljuk Istent kegyelméért és szeretetéért.

KEDD

18:00 Bibliaóra

18:00 Kékkeresztes csoport

Szeretettel várjuk bibliatanulmányozó csoportunkba  minden kedd esténként.

A bibliaórán és kékkeresztes csoporton először is énekekkel dicsérjük Istent, majd az Ő igéjének tanulmányozása következik. Az írásmagyarázatot követően közösen beszéli meg a csoport az ige üzenetét. A bibliaóra hitünk mélyítésének a helye és az ideje.

PÉNTEK

Ifjúsági bibliaóra

Zenés Ifjúsági Esték

IFI

Az ifjúsági bibliaóra rövidített neve az IFI. Hetente találkoznak gyülekezetünk ifjai, ahol játékokkal, beszélgetésekkel, Isten igéjének értelmezésével töltik el együtt a közös időt. Az ifit követően a közös étkezés sem maradhat el.

Havonta egyszer, minden második péntek este Zenés Ifjúsági Estéket szervezünk, ahol a zene helyett az éneklés, az Isten dicsőítés kap teret. Bővebben lásd: LINK.

KERESZTETLÉS

A keresztség sákramentuma, az Isten szövetségébe való befogadtatás látható pecsétje. Gyülekezetünkben gyermekeket és felnőtteket is megkeresztelünk.

Gyermekek

A gyermekek számára a keresztségét sákramentumát a szülők hite és elköteleződése alapján szolgáltatjuk ki. Emiatt szükséges, hogy a keresztség előtt találkozzunk és megismerkedjünk a gyermek családjával. Egyházi előírásunk alapján a keresztyén házastársak egyikének reformátusnak kell lennie. Amennyiben ez nem adott és a szülő(k) szeretne a református hit szerint konfirmálni és gyülekezetünk közösségébe betagolódni, örömmel vállaljuk, hogy egy beszélgetéssorozat segítségével elvezetjük a konfirmációig. Kérjük a családokat, hogy a gyermek megkeresztelésének tervezett időpontja előtt legalább 6 hónappal vegyék fel velünk a kapcsolatot. Amennyiben a szülők konfirmálni is kívánnak, úgy kérjük, hogy legalább 10 hónappal korábban jelentkezzenek.

Felnőttek

Azok a felnőttek, akiket nem kereszteltek meg gyermekkorukban, a keresztség sákramentumában a konfirmációs hitvallás- és fogadalomtételük  előtt részesednek. A felnőtt konfirmációra való felkészülés egy beszélgetéssorozaton való részvételt jelent, ahol református hitünk alapvetői ismereteiről és az Istennel való személyes kapcsolat tapasztalatairól beszélgetünk. A beszélgetés sorozat 10 hónapig tart, ezért kérjük, jelentkezésüket ehhez igazítsák.

KERESZTETLÉS

A keresztség sákramentuma, az Isten szövetségébe való befogadtatás látható pecsétje. Gyülekezetünkben gyermekeket és felnőtteket is megkeresztelünk.

Gyermekek

A gyermekek számára a keresztségét sákramentumát a szülők hite és elköteleződése alapján szolgáltatjuk ki. Emiatt szükséges, hogy a keresztség előtt találkozzunk és megismerkedjünk a gyermek családjával. Egyházi előírásunk alapján a keresztyén házastársak egyikének reformátusnak kell lennie. Amennyiben ez nem adott és a szülő(k) szeretne a református hit szerint konfirmálni és gyülekezetünk közösségébe betagolódni, örömmel vállaljuk, hogy egy beszélgetéssorozat segítségével elvezetjük a konfirmációig. Kérjük a családokat, hogy a gyermek megkeresztelésének tervezett időpontja előtt legalább 6 hónappal vegyék fel velünk a kapcsolatot. Amennyiben a szülők konfirmálni is kívánnak, úgy kérjük, hogy legalább 10 hónappal korábban jelentkezzenek.

Felnőttek

Azok a felnőttek, akiket nem kereszteltek meg gyermekkorukban, a keresztség sákramentumában a konfirmációs hitvallás- és fogadalomtételük  előtt részesednek. A felnőtt konfirmációra való felkészülés egy beszélgetéssorozaton való részvételt jelent, ahol református hitünk alapvetői ismereteiről és az Istennel való személyes kapcsolat tapasztalatairól beszélgetünk. A beszélgetés sorozat 10 hónapig tart, ezért kérjük, jelentkezésüket ehhez igazítsák.

KONFIRMÁCIÓ

A konfirmáció azt jelenti, megerősítés.

A gyermekkorban megkeresztelt ifjak ez alkalommal elmondják miért és mit hisznek a reformátori tanítások alapján, illetve hogyan élik meg az Istennel való személyes kapcsolatukat. A konfirmációhoz felkészítő út vezet. Mivel a konfirmáció a Krisztusba vetett élő hit megvallása, illetve a gyülekezethez való elköteleződés ünnepélyes kifejezése, ezért a gyülekezetünkben az első lépés ezen az úton az ifjúsági csoportba (IFI) való betagolódás kora tinédzser korban.

Az IFI heti rendszerességgel találkozik, amikor is Isten igéjét tanulmányozzák együtt a fiatalok. Ennek a rendszerességnek a haszna, hogy a leendő konfirmandus el tudja dönteni, hogy el tud-e köteleződni Krisztus követésére az Érdligeti Református Egyházközség keretein belül. Arra kérjük a leendő konfirmandusokat, hogy lehetőleg minél hamarabb jelezzék az ifihez való csatlakozási szándékukat. A konfirmáció időpontját a gyülekezet vezetése minél érettebb korban tartja alkalmasnak. Míg az ifiben a maga természetes módján ismerkedünk a Szentírással éveken keresztül, addig a konfirmációt megelőző két évben megtanuljuk hitünk alapjait a Heidelbergi Kátéból.

Célunk, hogy aki konfirmál, szívvel-lélekkel vállalja fel Krisztushoz és gyülekezetünkhöz való tartozását.

A gyermekkorban megkeresztelt ifjak ez alkalommal elmondják miért és mit hisznek a reformátori tanítások alapján, illetve hogyan élik meg az Istennel való személyes kapcsolatukat. A konfirmációhoz felkészítő út vezet. Mivel a konfirmáció a Krisztusba vetett élő hit megvallása, illetve a gyülekezethez való elköteleződés ünnepélyes kifejezése, ezért a gyülekezetünkben az első lépés ezen az úton az ifjúsági csoportba (IFI) való betagolódás kora tinédzser korban.

Az IFI heti rendszerességgel találkozik, amikor is Isten igéjét tanulmányozzák együtt a fiatalok. Ennek a rendszerességnek a haszna, hogy a leendő konfirmandus el tudja dönteni, hogy el tud-e köteleződni Krisztus követésére az Érdligeti Református Egyházközség keretein belül. Arra kérjük a leendő konfirmandusokat, hogy lehetőleg minél hamarabb jelezzék az ifihez való csatlakozási szándékukat. A konfirmáció időpontját a gyülekezet vezetése minél érettebb korban tartja alkalmasnak. Míg az ifiben a maga természetes módján ismerkedünk a Szentírással éveken keresztül, addig a konfirmációt megelőző két évben megtanuljuk hitünk alapjait a Heidelbergi Kátéból.

Célunk, hogy aki konfirmál, szívvel-lélekkel vállalja fel Krisztushoz és gyülekezetünkhöz való tartozását.

KONFIRMÁCIÓ

A konfirmáció azt jelenti, megerősítés.

ESKÜVŐ

A református esküvői szertartás célja, hogy az ifjú házaspárra Isten áldását kérje a gyülekezet. A szertartást ún. jegyesoktatás előzi meg, ahol a lelkipásztor vezetésével a keresztyén házasság bibliai alapjait beszéli át a jegyespár. A jegyesoktatás 5 alkalomból áll. A jegyespárokat kérjük, hogy legalább 3 hónappal előbb jelezzék szándékukat.

TEMETÉS

A Biblia úgy nevezi Isten Lelkét: a Vigasztaló. Az élet egyik legnehezebb időszakában, a gyász hordozása közben Isten a saját Igéjével és Lelkével vigasztalni kívánja a megfáradtakat és a megterhelteket. Egyházi törvényeink szerint a gyülekezetünk parókiális területén élő református vallású testvéreink temetését tudjuk vállalni. Kérjük a gyászoló családtagokat, hogy mielőtt a temetést részleteibe menően megszerveznék, vegyék fel a lelkipásztorral a kapcsolatot és egyeztessenek a mindenki számára alkalmas időpontról. A temetés előtt egy személyes beszélgetésre kerül sor, majd a temetést követő vasárnapi istentiszteletre hívjuk meg a gyászoló testvéreket, akikért a gyülekezet közösségével együtt imádkozunk vigasztalódásért.

LÁTOGATÁS

Amennyiben örömmel veszi, ha a lelkipásztor meglátogatja Önt az otthonában, kérjük, jelezze bizalommal az elérhetőségek egyikén. Otthoni házi bibliaórára ás úrvacsoravételre is van lehetőség.

© Copyright 2021 erdliget.reformatus.hu. Minden jog fenntartva. Készítette: KvittMédia

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT