Női csendesnap

Megoldás???

A LEOLDÁS.

A legtöbb ember meg van terhelve lelkileg. Mi sem természetesebb, hogy ilyenkor mindenkinek megvan a maga emberi gyakorlata, amiképpen könnyíteni akar ezeken a terheken. De a terhek, könnyeink, sóhajaink legtöbbször mégis megmaradnak és nyomasztanak.

Miért?

Mert a legtöbb ember a terhek okozta fájdalmaival foglalkozik és nem azzal, amik ezeket a terheket előidézik. A terhek oka a bűn. De azt meg nem tudja leoldani magáról senki. A bűnt csak Isten tudja elvenni, s a bűnnel együtt a vele járó következményeket, a terheket is.

Csak Isten szabadíthat meg minket is terheinktől, s aki ismeri Istent, így ismeri őt: a Szabadító. Ézsaiás így ír róla: „Ezért szabadította ki őket minden nyomorúságukból. Nem követ vagy angyal, hanem ő maga szabadította meg őket: szeretetével és könyörületével ő váltotta meg őket.” (Ézs 63,8-9) De ugyanezt tanítja Pál is Timóteusnak: „Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk.” (2Tim 1,9).

Várjuk az érdligeti református gyülekezet minden nőtestvérét a női csendesnapra, hogy Isten igéje tanítson, hitre hívjon és hitünkben erősítsen bennünket.

Kérjük, az alábbi űrlap kitöltésével jelezze részvételi szándékát a női csendesnapon.

TERVEZETT PROGRAM

9:00 Ének (Literáty Zsuzsanna)

9:15 Áhítat (Literáty Zsuzsanna)

9:30 Megoldás? A LEOLDÁS! Hogyan szabadulhatunk meg cipelt terheinktől? (Harsányi Gáborné)

10:30 Kávészünet

11:00 Kicsoportos témafeldolgozás kérdések alapján (csoportvezetőkkel)

11:45 Közös megbeszélés (Harsányi Gáborné és Literáty Zsuzsanna)

12:30 Ének és imaközösség (Literáty Zsuzsanna)

13:00 Közös ebéd